konfidentsiaalseid ja tasuta teenuseid HIV valdkonnas Narva linnas

Linda Kliinikust

Vajaduspõhine ravi

 

Linda Kliinkust

AHF Europe holding an award for their success in 2017 with their number of patients in care and HIV rapid tests provided

Linda Kliinik on meditsiiniasutus HIV-nakkusega inimestele Narvas. Linda Kliinik osutab HIV-nakkusega inimestele teenuseid hinnanguvabas keskkonnas, mis viib parimate võimalike tervisetulemusteni. Kõik pakutavad teenused on tasuta. Meie kogukonnapõhine lähenemine on Euroopas ainulaadne ja tugineb vajaduspõhise ravi põhimõtetel.

Linda Kliinik on mittetulunduslik nakkushaiguste valdkonna meditsiiniteenuste pakkuja ja tegutseb Linda HIV SA kaudu, mille asutasid 2012. aastal sihtasutus AIDS Healthcare Foundation (AHF) ja Eesti HIV-iga elavate inimeste võrgustik (EHPV).

AHF Europe holding an award for their success in 2017 with their number of patients in care and HIV rapid tests provided

Linda Kliinik on kogukonnapõhine tervishoiuasutus HIV-nakkusega inimestele Narvas. Linda Kliinik osutab HIV-nakkusega inimestele teenuseid hinnanguvabas keskkonnas, mis viib parimate võimalike tervisetulemusteni. Kõik pakutavad teenused on tasuta. Meie kogukonnapõhine lähenemine on Euroopas ainulaadne ja töötab vajaduspõhise ravi põhimõtetel.

Linda Kliinik on mittetulunduslik nakkushaiguste valdkonna meditsiiniteenuste pakkuja ja tegutseb Linda HIV SA kaudu, mille asutasid 2012. aastal sihtasutus AIDS Healthcare Foundation (AHF) ja Eesti HIV-iga elavate inimeste võrgustik (EHPV).Vajaduspõhine ravi

AHF Linda Kliinik in the newspaper

Vajaduspõhisel ravil on järgmised omadused:

  • Tervisele lähenetakse terviklikult, mitte ainult meditsiinilistest vajadustest lähtuvalt.
  • Kasutajaid abistatakse juhtumipõhiselt lähenemisviisi kaudu, mis hõlmab tegevusi probleemide tuvastamisest ja tegevuste planeerimisest kuni lahenduste leidmise ja tulemuste hindamiseni välja.
  • Juhendaja, koordinaator või juhtumikorraldaja aitab kasutajal ehk patsiendil hinnata oma võimeid, vajadusi ja võimalusi ning liikuda teenuste vahel. Teenused on integreeritud ja teenuse kasutajaid nähakse terviklikuna, mitte ei vaadelda ainult nende meditsiinilisi probleeme. Ühelt teenuselt teisele suunamine toimub võimalikult sidusalt ja mugavalt.
  • Teenuse kasutajad ja pakkujad teevad otsuseid ühiselt. See on vastupidine arstipõhistele ülalt alla teenustele ja keskendub rohkem kasutaja vajadustele suunatud ravi pakkumisele. Vajaduspõhine ravi on see ravi, kus kasutajad hoolitsevad enda eest koostöös tervishoiuteenuse pakkujaga, kes neid teenustega toetavad.

Kasutajatel on vajaduspõhise ravi korraldamisel võtmeroll tänu neile teguritele:

  • Valmisolek mõelda ja tegutseda enda huvides.
  • Tagasiside ja soovituste andmine vajaliku ravi kohta.
  • Vajaduspõhise ravi osutamine vastastikuse toetamise kaudu, nagu tervishoiuteenuse pakkujad, sponsorid, kaaslased jt.
  • Tervishoiuasutuste juhtimine nõuandvate või otsuseid tegevate organite kaudu, nagu nõukogud ja juhatused.