konfidentsiaalseid ja tasuta teenuseid HIV valdkonnas Narva linnas

Linda Kliinku Kohta

Miks Linda Kliinik?

Vajaduspõhine ravi

 

Linda Kliiniku Kohta

AHF Europe holding an award for their success in 2017 with their number of patients in care and HIV rapid tests provided

Linda Kliinik on kogukonnapõhine tervishoiuasutus HIV-nakkusega inimestele Narvas. Linda Kliinik osutab HIV-nakkusega inimestele teenuseid hinnanguvabas keskkonnas, mis viib parimate võimalike tervisetulemusteni. Kõik pakutavad teenused on tasuta. Meie kogukonnapõhine lähenemine on Euroopas ainulaadne ja töötab vajaduspõhise ravi põhimõtetel.

Linda Kliinik on mittetulunduslik nakkushaiguste valdkonna meditsiiniteenuste pakkuja ja tegutseb Linda HIV SA kaudu, mille asutasid 2012. aastal sihtasutus AIDS Healthcare Foundation (AHF) ja Eesti HIV-iga elavate inimeste võrgustik (EHPV).

AHF Europe holding an award for their success in 2017 with their number of patients in care and HIV rapid tests provided

Linda Kliinik on kogukonnapõhine tervishoiuasutus HIV-nakkusega inimestele Narvas. Linda Kliinik osutab HIV-nakkusega inimestele teenuseid hinnanguvabas keskkonnas, mis viib parimate võimalike tervisetulemusteni. Kõik pakutavad teenused on tasuta. Meie kogukonnapõhine lähenemine on Euroopas ainulaadne ja töötab vajaduspõhise ravi põhimõtetel.

Linda Kliinik on mittetulunduslik nakkushaiguste valdkonna meditsiiniteenuste pakkuja ja tegutseb Linda HIV SA kaudu, mille asutasid 2012. aastal sihtasutus AIDS Healthcare Foundation (AHF) ja Eesti HIV-iga elavate inimeste võrgustik (EHPV).

Miks Linda Kliinik?

Narvas on Euroopa Liidu kõige kõrgem HIV-nakkusega inimeste osakaal (hinnanguliselt 4%). Eesti kõigist HIV-nakkusega inimestest elab 25% Narvas ja 50% Ida-Virumaal, kus Narva on suurim linn.

AHF Linda Kliinik in the newspaper

Vajaduspõhine ravi

AHF Linda Kliinik in the newspaper

Vajaduspõhisel ravil (kasutaja vajadustest lähtuv ravi) on järgmised omadused:

  • Tervisele lähenetakse terviklikul ja kõikehõlmaval viisil, mitte ainult meditsiinilistest vajadustest lähtuvalt.
  • Kasutajaid abistatakse juhtumipõhise lähenemisviisi kaudu, mis hõlmab probleemide tuvastamisest ja tegevuste planeerimisest kuni lahenduste leidmise ja tulemuste hindamiseni välja.
  • Juhendaja, koordinaator või juhtumikorraldaja aitab kasutajal ehk patsiendil hinnata oma võimeid, vajadusi ja võimalusi ning liikuda teenuste vahel. Teenused on integreeritud ja teenuse kasutajaid nähakse tervikuna mitte ei vaadelda ainult meditsiinilisi probleeme mis neil esinevad. Ühelt teenuselt teisele suunamine toimub võimalikult sidusalt ja mugavalt.
  • Teenuse kasutajad ja pakkujad teevad otsuseid ühiselt. See on vastupidine arstipõhistele ülalt alla teenustele ja keskendub rohkem kasutaja vajadustele suunatud ravi pakkumisele. Vajaduspõhine ravi et kasutajad hoolitsevad enda eest koostöös tervishoiuteenuse pakkujaga, kes neid teenustega toetavad.

Kasutajatel on vajaduspõhise ravi korraldamisel võtmeroll:

  • Luba mõelda ja tegutseda enda huvides.
  • Tagasiside pakkumine ja panus vajaduspõhise ravi hoole loomisse ja osutamisse.
  • Vajaduspõhise ravi osutamine vastastikuse toetamise kaudu, nagu tervishoiuteenuse pakkujad, sponsorid, kaaslased jt.
  • Tervishoiuasutuste juhtimine nõuandvate või otsuseid tegevate organite kaudu, nagu nõukogud ja juhatused.